Политика за поверителност – DAcademy

Политика за поверителност

Shape Image One

Информация за нас:

Ние сме „Домашна Академия“ЕООД с ЕИК 206220101, със седалище и адрес на управление в гр. София 1330, р-н Възраждане, ж.к. „Зона Б-19“, ул. „Три уши“ № 103, наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Домашна академия“.

Ние сме Администратор на личните Ви данни. Като такъв, отдаваме голямо значение на защита на личните данни и събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията и принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (Общия регламент за защита на личните данни) и българското законодателство

С настоящата политика искаме да Ви информираме за личните данни, които събираме, кой и как ще ги обработва, за какво ги използваме, за колко време ще ги съхраняваме, какви мерки за защита сме предприели, за да ги пазим, и какви са Вашите права във връзка с обработването на лични данни.

Чл.1. Лични данни, които обработваме:

Услуги:

Когато решите да се възползвате от нашите услуги – онлайн обучения в различни сфери и на различни теми, по които нашите консултанти са експерти, трябва да попълните формуляр за участие, който включва следните лични данни:

• Име;

Електронна поща;

Телефон.

Контактната ни форма:

Вие можете по всяко време да се свържете с нас чрез контактната ни форма, която може да отворите от секцията „Контакти“ на уебсайта. За целта ще е необходимо да ни предоставите:

Име;

Електронна поща.

Ако ни изпратите въпроси чрез формата за контакт, ние ще съберем данните, въведени във формуляра, включително данните за контакт, които предоставяте, за да отговорим на въпросите Ви.

Чл.2. Цели, за които обработваме личните Ви данни:

Обработваме личните Ви данни, за да направим възможно провеждането и организирането на обучения.

Използваме личните Ви данни и в случай, че използвате контактната форма на уебсайта ни, чрез която да се свържете с нас.

Електронната Ви поща и телефонният Ви номер могат да бъдат използвана за целите на директния маркетинг само ако сте дали своето изрично съгласие за това.

Можем да използваме личните Ви данни и в случай на официални производства като граждански дела, административни разследвания, спорове и др.

Можем да обработваме и личните Ви данни за други цели, когато определен действащ закон ни задължава да извършим това обработване или сме получили Вашето изрично съгласие в тази насока.

Чл.3. Основания за обработване на личните Ви данни:

Събираме и обработваме личните Ви данни съгласно основанията, предвидени в чл. 6 от Общия регламент за защита на личните данни. Събираме личните Ви данни на следните основания: Изпълнение на договор; Легитимен интерес; Съгласие; Законово задължение.

Чл.4.  Мерки за сигурност

„Домашна Академия“ ЕООД предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.

Криптиране – За да защити Вашите лични данни от злоупотреба от трети страни, информацията подадена от вас е в криптирана форма посредством SSL (Secure Socket Layer) протокол. Можете да се уверите в това по наличието на зелено с катинарче в адрес бара на вашия браузър, и по това, че URL адресът на уеб сайта започва с „https“.

Чл.5. Кой има достъп до информацията, която предоставяте

Информация до данните, които предоставяте има Администраторът на личните данни е – „Домашна Академия“ ЕООД.

Чл.6. Как да проверите каква информация съхраняваме за Вас

За да проверите каква информация се съхранява от https://dacademy.bg/ за Вас, моля свържете се с на на телефон – 0892330745 или на имейл адрес – ekaterina@dacademy.bg

Чл.7. Предоставяне на лични данни на трети лица

 „Домашна Академия“ ЕООД не предоставя лични данни на трети лица без изрично и доброволно дадено съгласие на субекта на лични данни. Личните Ви данни можем да споделим, само ако сме длъжни да го направим на държавни органи или за да спазим законовите си задължения.

Чл.8. Права на субектите на лични данни

Като Субект на лични данни, Вие има следните права, за които ние ще съдействаме по всяко време:

·       Да получите информация за данните, които събираме, кой ще ги обработва, с какви цели и на какви основания;

·       Да получите потвърждение дали и какви лични данни се обработват, както и достъп до тях, в зависимост от техническите възможности;

·       Да поискате коригиране на неточни лични данни, както и актуализирането и допълването им в случай на промяна;

·       Да поискате заличаване на личните данни ако е отпаднало основанието за обработката им или данните не са необходими;

·       Да поискате ограничаване на обработването на личните данни;

·       Да възразите срещу обработването на личните данни, когато ги използваме на основание легитимен интерес;

·       Да оттеглите съгласието си, в случай че използваме личните Ви данни на основание съгласие;

·       Да подадете жалба. Имате право да търсите защита на правата си чрез Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). . Жалби до КЗЛД може да подадете лично или чрез писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,; по факс – 029153525; по електронен път на имейл адреса на КЗЛД – kzld@cpdp.bg. Повече информация за процедурата може да бъде намерена на интернет адрес: https://www.cpdp.bg/.

Посочените по-горе права върху лични данни, можете да упражните по кореспондентски път, като отправите своята писмена заявка, с ясно посочено основанието за нея.

Чл.9. Бисквитки

Бисквитките (Cookies) са пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. Има различни видове бисквитки. Те са с различна валидност, като минималната е само до края на сесията, а максималната е в срок от 3 години, а управлението им се извършва чрез настройките на браузъра на потребителя.

Повече информация за бисквитките и тяхното управление можете да намерите тук.

На сайтът на https://dacademy.bg/ се използват следните бисквитки:

Cookie Description      Duration          Type

__cfduid          The cookie is set by CloudFare. The cookie is used to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information.           1 month           Necessary

_ga      This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site’s analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.            2 years            Analytics

_gid     This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form.           1 day   Analytics

_gat_UA-158732765-1            This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.    1 minute            Performance

Нужно е да знаете, че отказът от бисквитките може да доведе до намаляване на функционалностите на уеб сайта, както и до влошаване на качеството на услугата, която се предоставя чрез него.

 

Чл.10. Инструменти за статистика и ремаркетинг

Сайтът използва Google Analytics – инструмент на Google Inc, благодарение на който ние получаваме статистика за посещаемостта на сайта си, а вие – единствено релевантни реклами. Информацията, която получаваме не е достатъчна, за да ви идентифицираме като физическо лице, но на базата на нейното събиране, все пакможете да бъдете персонално идентифицирани от Google Inc. Информацията се пази в продължение на 26 месеца, след което се изтрива автоматично.

Ако желаете да се откажете да бъдете проследявани от Google Analytics глобално от всички сайтове, можете да го направите от тук

 

Длъжни сме да ви предупредим, че това няма да спре рекламите, които виждате, а само ще ги направи по-нерелевантни, което означава и все по-малко полезни за вас самите.

 

 

Последна актуализация: 04.11.2020 г.